Podsazujeme vinohrad

Léta běží nejenom lidem, ale i vinicím. O fenoménu starých vinic a problému s podsadbou jsme naposledy diskutovali v roce 2010. Časté dotazy vinařů, které problematika zaujala, holomrazy v roce 2012 a sucha v roce 2011 a 2012, nám připomněly, že podsadba může být docela rizikovým podnikem a tak se k tématu aktuálně vracíme.

Mrazy, mechanická poškození, choroby a škůdci si postupně vybírají daň v podobě uschlých keřů. V našem okolí není problém najít vinice, kde chybí i 50_% jedinců. Vinař nejdříve nahradí chybějící keře tažněm nataženým od souseda, ale při větším výpadku přijde čas na podsadbu. Šetrný majitel vinice nejdříve zkusí získat nového jedince prostým hřížením. Hřížence napojené na matečný keř dokážou rychle vyplnit chybějící místo, ale problém se pouze odsune o několik let. Pravokořenou révu totiž většinou začne ohrožovat révokaz nebo kořeny poškodí silný mráz.

Právě holomrazy z února 2012 nám znovu ukázaly, proč je důležité sázet pouze štěpované sazenice. Holomrazy v loňském roce trvaly téměř tři týdny. Půda ve vinicích byla zcela bez sněhové pokrývky. Na jaře hlásili jako první největší škody pěstitelé česneku. Keře révy vinné kupodivu rašily dobře ovšem s jednou výjimkou. Pravokořené vinice rašily jaksi neochotně a po vyrašení některé přestaly růst úplně, na jiných se objevilo pouze několik zakrnělých výhonů. |Poškození kořenů bylo větší u rostlin, které měly kořeny blízko k povrchu. Dnes, kdy je většina vinic naštěpována na odolné podnože se s poškozením kořenů mrazem prakticky nesetkáváme. Starší odborná literatura a pamětníci tento problém znají a jako ochrana před mrazem se vždy doporučovalo přiorávání keřů.

Mladý vinař, s perspektivou mnoha let užívání své vinice, by neměl šetřit. Je lepší obejít etapu s hřížením a zrovna investovat do štěpované sadby. Sazenice pro podsadbu starých vinic by měly být silné a dobře vyvinuté. Sazenička umístěná do stínu starších keřů musí zápasit s nedostatkem vody, světla a živin. V zatravněných vinicích vodu ze země vysává travní porost a ve větších hloubkách kořeny starých keřů. Mladé a u země rašící výhonky jsou ohroženy herbicidy a okusem od zvěře. Proto musí být vybaveny opěrnou tyčkou a chráničem, případně i mulčovací plachetkou.

V průběhu vegetace sazeničky kontrolujeme, odstraňujeme případné plevele a kypříme půdu v okolí. V období července zpravidla přichází suché období a tuto dobu je vhodné sazenicím pomoci vydatnou zálivkou. Stačí zalévat jednou týdně, ale zato vydatně. Po zálivce je vhodné okolí sazenice nakypřit, aby se co nejvíce snížil odpar vody.

Suchá léta ročníků 2011 a 2012 nám ukázala pravdivost přísloví:„ Jednou okopat je lepší než 5× zalévat“. Dobře udržovaný černý úhor bez travního porostu dokáže zadržet více vody a pravidelně kypřené vinice neměly s vláhou takové problémy. Proto stojí za úvahu vinici, ve které je provedena věští podsadba na čas převést do režimu černého úhoru. V suchých letech vyrážíme do vinice po každém větším dešti, abychom narušili vzniklý škraloup a tak udrželi vlhkost v půdě. Až se sazeničky dobře uchytí můžeme znovu provést zatravnění.

Mladé sazenice je nutné přísnějším řezem donutit k bujnějšímu růstu. S plným zatížením a řezem na tažně čekáme, až keř dosáhne plné vitality. Příchod plné plodnosti může být oproti mladé vinici opožděn i o několik let, protože mladé rostliny těžce bojují s konkurencí starých keřů a půdní únavou. Předčasné přetížení slabých keřů nadměrnou úrodou může vést i k úhynu nedávno ujatých sazenic. Proto zpočátku sazeničky zatěžujeme pouze krátkými a teprve později delšími čípky. První tažeň ponecháme, až se objeví první letorosty silnější než 10 – 12 mm.

Zvláštní pozornost musíme věnovat aplikaci herbicidů. Právě herbicidy jsou největším kamenem úrazu a příčinou neúspěchu při podsazování u velkopěstitelů. Nasazení mechanizace vede postupně k likvidaci citlivých sazenic. Proto dáme přednost okopávce a případně ruční aplikaci herbicidů v_době úplného bezvětří, aby nedošlo k postřiku révových listů. Pokud náhodou sazeničku postřikem zasáhneme, je nutné práci přerušit a postříkaný list ihned odstranit.

Častým dotazem bývá, jaké hnojivo přidat sazenici do jamky, aby se dobře uchytila. Na prvním místě je potřeba uvést, že klasická průmyslová hnojiva a čerstvý hnůj ke kořenům nepatří, protože mohou popálit rostoucí kořenový systém. Problematické je i použití kompostu nebo vyhnojených rašelinových substrátů. Kořeny révy se řídí pomocí chemotropie. Jako honící pes vyhledávají humus a živiny. Pokud je okolní půda ve vinici vyčerpaná a v jamce jsme po výsadbě nechali rašelinový substrát s hnojivem, kořeny nadměrně větví, málo rostou a hlavně se nerady vydávají do okolí a hloubky za vzácnou vodou. Keře v „bodově“ vyhnojených jamkách sice v_prvních letech lépe prosperují, ale při zatížení mohou později kolabovat. Proto je vhodnější prohnojit celý pozemek a při podsadbě alespoň vykopat větší jamku a její dno prokypřit.

Hnojení dusíkem musíme provádět opatrně. V prvním roce hnojit začínáme, až začnou sazeničky ukazovat první úponky. To je neklamná známka, že začaly růst kořeny a hnojení ledkem má smysl. Dobrou alternativou je použití různých tablet, tyčinek a jiných forem dlouho působících hnojiv. Tato hnojiva nepálí a zajišťují dostatek živin po celou vegetaci.

Nejvíce dotazů dostávám na téma odrůdy pro podsadbu. K podsadbám se zásadně nehodí slabě rostoucí odrůdy. Výjimku mohou tvořit nejkvalitnější půdy, kde dobře roste cokoliv a bez ohledu na únavu půdy. Na chudších půdách si musíme dobře rozvážit, jestli má podsazování naději na úspěch nebo raději zvolíme cestu klučení, rekultivace a výsadby nové vinice. U menších vinařů, kde tolik nezáleží na odrůdové čistotě porostu, můžeme dát přednost odrůdám, které zaručeně zvládnou konkurenci starých keřů. V našich podmínkách se osvědčily odrůdy Sauvignon, Chardonnay, Hibernal, Frankovka, Dornfelder nebo jeho vylepšený nástupce Acolon.

Do chudších půd se nám osvědčilo i bílé moštové novošlechtění Mery. Mimo zvýšené odolnosti k_houbových chorobám se svou velkou vitalitou velmi dobře přizpůsobuje chudým půdním podmínkám a půdní únavě ve starých vinicích. U novošlechtění Mery probíhají právě registrační zkoušky a jedna lokalita byla záměrně volena do přestárlé vinice. Sazenice se dobře ujaly a v_současné době byl vyklučen původní porost, aby mohlo probíhat hodnocení bez ovlivnění původními keři.

Opravdový vinař se rád potěší pohledem na kompletní vinici. Podsadba může být úspěšná, ale je nutné dodržet výše uvedená opatření.