Články

Pěstitelské zkušenosti s několika PIWI odrůdami

V celém zemědělství stěží najdeme obor, kde by se pěstitelé tak zuby nehty drželi starých odrůd, jako je tomu právě ve vinařství. Úctyhodná tisíciletá tradice Tramínu a spol.

Read more about 'Pěstitelské zkušenosti s několika PIWI odrůdami'...

Réva vinná a sucho

Díky teplejšímu klimatu jsme si v posledních letech zvykli na vyšší cukernatosti hroznů. Na druhou stranu se v létě stále častěji objevují dlouhá období bez dostatečných dešťových srážek.

Read more about 'Réva vinná a sucho'...

Radosti a strasti při výrobě „přívlastkových vín“

Hned na úvod musím poznamenat, že v tomto článku nebudeme řešit zákonem dané požadavky na výrobu jakostních vín s přívlastkem. Ty si každý zájemce přečte přímo ve vinařském zákoně.

Read more about 'Radosti a strasti při výrobě „přívlastkových vín“'...

Mery - nová hvězda na vinařském nebi

Ročník 2015 nás potěšil nejen množstvím kvalitních hroznů, ale také „radostnou událostí“, totiž zapsáním nové odrůdy révy vinné Mery do Státní odrůdové knihy. Odrůdu vyšlechtily dvě firmy: Šlechtitelská stanice vinařská Polešovice, šlechtitel - RNDr. Zdeněk Habrovanský a ŠSV Boršice - Ing. Alois Tománek.

Read more about 'Mery - nová hvězda na vinařském nebi'...

Vinařský ročník 2014 — příroda v roli Kalamity Jane

Poučení z krizového vývoje

Nové tisíciletí nás přivítalo ročníky 2000, 2002, 2003. Byly to nádherné ročníky, o kterých vinaři mluvili jako o „ročnících tisíciletí“. Mnoho vinařů uvěřilo apoštolům globálního oteplování a těšili se na přesun Toskánska do Střední Evropy. Bohužel, aby příroda učinila statistice a průměrům zadost, přišly také špatné ročníky 2001, 2010 a 2013.

Read more about 'Vinařský ročník 2014 — příroda v roli Kalamity Jane'...

Solaris v roce 2014 — nová etapa v životě odrůdy révy vinné

Před časem jsem si na tomto místě postěžoval na těžký život nových odrůd ve vinařství. Réva je vytrvalá kultura a změnit odrůdu si vyžaduje značný kapitál. Mnoho z dnes pěstovaných odrůd má tradici, která se počítá na staletí, jiné používáme několik desítek let, další se jen objeví a po pár letech zase zmizí. Díky liberálním pravidlům pro registraci je nových odrůd nepřeberné množství a mnohé neznají ani odborníci.

Read more about 'Solaris v roce 2014 — nová etapa v životě odrůdy révy vinné'...

Podsazujeme vinohrad

Léta běží nejenom lidem, ale i vinicím. O fenoménu starých vinic a problému s podsadbou jsme naposledy diskutovali v roce 2010. Časté dotazy vinařů, které problematika zaujala, holomrazy v roce 2012 a sucha v roce 2011 a 2012, nám připomněly, že podsadba může být docela rizikovým podnikem a tak se k tématu aktuálně vracíme.

Read more about 'Podsazujeme vinohrad'...

Význam regulace teploty při výrobě a skladování vína

Člověk dělá mnoho věcí automaticky a bez toho, aby o nich přemýšlel. Dýcháme vzduch, jezdíme na kole nebo řídíme auto. Do této kategorie patří i přístup většiny našich vinařů při výrobě vína. Hrozny pomelou, rmut vylisují a mošt umístí do kvasných nádob. Vše ostatní nechají na kvasinkách. Zkušený vinař ví, že pro výrobu těch nejlepších vín potřebuje kromě rutinních zásahů v podobě cukření, vyčiření a odkalení ještě nastavit kvasinkám co nevhodnější teplotu.

Read more about 'Význam regulace teploty při výrobě a skladování vína'...

Smutný i veselý ročník 2010

V roce 2008 jsme na tomto místě otiskli článek o „rezistentních odrůdách“ révy vinné. Dovolím si citovat celý odstavec, který vysvětluje, jak se to vlastně „s rezistencí rezistentů“ ve skutečnosti má:

Read more about 'Smutný i veselý ročník 2010'...