Základní organizace Českého svazu zahrádkářů v Boršicích

Činnost organizace

ZO ČSZ v Boršicích (dále jen ZO) je dobrovolnou společenskou organizací lidí věnujících se zahrádkaření, pěstování kulturních rostlin a vinaření. ZO existovala v Boršicích i před rokem 1990. V tomto období zajišťovala nákup a prodej stromků, brambor, postřiků, hnojiv a zabezpečovala různá školení a přednášky. Po roce 1989 kdy začalo znovu vznikat soukromé podnikání, převzali tuto činnost převážně soukromé subjekty. Tímto se pak zúžila činnost ZO na pořádání výstav ovoce a vína a na organizování zájezdů, přednášek a školení. Pravidelně je každým rokem v únoru organizována výroční členská schůze s odbornou přednáškou a na závěr je vždy připravena ochutnávka přineseného ovoce, vína a pálenek. Na odborné přednášky byli zpočátku zváni lektoři z okresního výboru ČSZ, později převzal roli lektora člen ZO Ing. Alois Tománek. Členská základna byla v 90 letech tvořena více než 160 členy, v roce 2011 máme registrováno 72 členů. ZO vlastní Zahrádkářský dům na ulici Osvobození, slouží pro pořádání pravidelných schůzí výboru, přípravu výstavy vín. V letech 2007 až 2009 zde proběhla rekonstrukce střechy a fasády. ZO je též podporovatelem aktivit v obci, kdy se členové aktivně zapojují do příprav a organizace, poskytujeme víno a dary do tomboly na akce a plesy pořádané obcí či ostatními zájmovými organizacemi.

Pro ZO je nejdůležitější událostí roku tradiční Velikonoční výstava vín. Je to aktivita, kde je zapojeno velké množství členů ZO, vinařů z Boršic a okolí a výsledkem je jedna z největších výstav vín v regionu Slovácka, kdy v posledních letech se počet vzorků pohybuje mezi 800 až 1200. V roce 2016 se konal již 51. ročník. Vycházíme tak z doložených materiálů, i když znějí hlasy pamětníků, že společné degustace většího či menšího rozsahu zde skutečně byly již ve 40. a 50. letech minulého století. Tím že jsme se dostali výstavou vín na kvalitativně vysokou úroveň, jsou členové ZO – vinaři z Boršic pravidelně zváni na degustace vín do okolních vesnic, zároveň je dobré zde říci, že naši vinaři získávají velké množství ohodnocení zlatými medailemi a šampiony z každoročních výstav vín jak na Moravě, v Čechách tak i na Slovensku.

V roce 2001 vznikla tradice svěcení vína. Tehdy 28. 12. 2001 se sešlo několik vinařů na Zahrádkářském domě, aby kněz požehnal mladým vínům a samozřejmě vinařům. Od té doby s narůstajícím počtem účastníků se z této aktivity stala skutečná událost v období vánočních svátků a dnes se setkáváme vždy 27. 12. v 17 hodin na mši Svaté za všechny vinaře a zahrádkáře v kostele a poté v 18 hodin v sále kulturního domu. Zde nám kněz požehná přinesená vína a následuje komorní ochutnávka a přátelské posezení.

Od roku 2004 aktivně podporujeme Slavnosti vína a otevřených památek v Uherském Hradišti, které se konají začátkem září. Na tuto kulturní akci dodáváme vzorky vín, zúčastňujeme se degustace, ve spolupráci s obecním úřadem zajišťujeme sobotní občerstvení na stánku obce.

V roce 2009 jsme se přihlásili k celorepublikové aktivitě Svatomartinské víno a první pátek po svátku svatého Martina pořádáme Svatomartinské chutnání vína. Je to první možnost pohovořit si o novém ročníku vína a ochutnat první skleničky mladých vín. Akce probíhá v kulturním domě, počet návštěvníků každý rok stoupá, k prohloubení zážitku nám hraje cimbálová muzika Pentla.

ZO je velmi aktivní v oblasti pořádání různých zájezdů, musím zde vzpomenout mnoho zájezdů na různé výstavy vín na Jižní Moravě, pravidelné cesty do Věžek – v poslední době jsme od této aktivity ustoupili. První velký zájezd do zahraničí směřoval do Rakouska, bylo to v roce 2006. Během této cesty jsme měli možnost prohlídky Vídně a dále pokračoval do města Krems, kde jsme navštívily místní vinotéku a proběhla zde i degustace rakouských vín, zájezdu se tehdy zúčastnilo 62 členů ZO. Byla to pro mnoho z nás první možnost ochutnat kvalitní zahraniční vína. Při dalších cestách jsme postupně navštívili Slovensko - Skalici, Rakousko – Poysdorf a Gols, Arcibiskupské sklepy v Kroměříži, Národní salon Vín ve Valticích, sklepy v Hrušovanech, Výzkumný ústav v Oblekovicích, vinotéku v Buchlovicích atd.

Novinkou, kterou jsme pro naše členy i pro širokou veřejnost připravili ve spolupráci s vedením obce je zveřejňování výsledků výstav vín u nás i z okolních vesnic na internetových stránkách obce Boršice v sekci zájmová sdružení – Český zahrádkářský svaz. Tento projekt má za úkol archivovat výsledky výstav jak z Boršic, tak i z okolních vesnic a měst na jednom místě a slouží k jednodušší komunikaci výsledků a získávání informací o jednotlivých výstavách.

Naším posláním či vizí je udržení krásy Slovácké krajiny s tradiční strukturou malých vinic, sádků a rozmanitých zahrádek, tak aby i další generace žijící na Slovácku v malebném kraji pod Buchlovem mohli ochutnat vlastnoručně vypěstované plody nebo zažít jedinečnost toho, když na jaře vinař řezem révy založí novou naději úrody.

Naší ambicí je práce s mladou generací, chceme co nejvíce zaangažovat nastupující generace mladých lidí na udržování vinic,  účasti na degustacích vín, předávání zkušeností a tradic pěstování vinné révy, ovocných stromů, užitkových a okrasných zahrad.

Přehled vedení ZO

V roce 1990:

 • Předseda: František Hlaváček

 • Místopředseda: Josef Gottwald

 • Jednatel: Ing. Zdeněk Buchtík

 • Pokladník: Zdeněk Horák

 • Členové: F. Brzica, Ing. A. Tománek, A. Bilík, V. Gabriel, J. Trávníček, M. Šteglík, K. Brázdil, J. Hrušák, V. Kočenda, J. Šoustek, Ing. F. Andrýsek, M. Matějek, V. Gottwald, Ing. M. Moulík.

 • Revizní komise: J. Malina, A. Luňák, M. Tománek

V roce 1994:

 • Předseda: Miroslav Matějek

 • Místopředseda: Josef Gottwald

 • Jednatel: Ing. Zdeněk Buchtík

 • Pokladník: Jaroslav Hrušák

 • Členové: Ing. A. Tománek, M. Šteglík, V. Gottwald, Ing. M. Moulík, M. Ježík, M. Tománek

 • Revizní komise: R. Doložílek, J. Žmolík

V roce 2000

 • Předseda: Miroslav Matějek

 • Místopředseda: Vladimír Gottwald

 • Jednatel: Ing. Zdeněk Buchtík

 • Pokladník: Jaroslav Hrušák

 • Členové: Ing. A. Tománek, Ing. M. Moulík, R. Doložílek, J. Žmolík

 • Revizní komise: M. Ježík, M. Tománek

V roce 2002 se výbor rozšířil o

 • členy: K. Brázdil, M. Stodůlka, V. Měšťánek

V roce 2007 se výbor rozšířil o

 • členy: H. Kořínek, A. Bánovský, V. Durník, L. Vranka

V roce 2009

 • Předseda: Libor Vranka

 • Místopředseda: Pavel Svoboda

 • Jednatel: Ing. Zdeněk Buchtík

 • Pokladník: Miroslav Stodůlka

 • Členové: M. Matějek, Ing. A. Tománek, R. Doložílek, J. Žmolík, H. Kořínek, A. Bánovský, V. Durník, V. Měšťánek, K. Brázdil, J. Hrušák

 • Předseda revizní komise: K. Brázdil

Přehled počtu vzorků na výstavách vín od roku 1990

Rok

Vzorků celkem

Vzorků z Boršic

1990

505

264

1991

672

294

1992

650

279

1993

460

234

1994

508

242

1995

601

271

1996

753

286

1997

675

330

1998

712

345

1999

720

329

2000

971

407

2001

1027

370

2002

886

366

2003

956

370

2004

996

373

2005

799

316

2006

867

324

2007

855

301

2008

849

269

2009

1018

292

2010

974

272

2011

817

239

2012

973

259

2013

993

268

2014

1043

272

2015

1198

284

2016

1108

263

Mimo tyto výstavy proběhly:
7. 5. 1994 - Výstava archivních vín na Sovíně. Vystaveno 397 vzorků vín, nejstarší víno Rulandské bílé 1968.
19. 10. 2002 (na hody) – Výstava vín při příležitosti 800. výročí první písemné zmínky o Boršicích, vystaveno 299 vzorků vín převážně z Boršic.
23. 1. 2016 - Výstava archivních vín ve Dvoře pod Starýma Horama. Vystaveno 316 vzorků vín, nejstarší víno Rulandské bílé 1979