Pěstitelské zkušenosti s několika PIWI odrůdami

V celém zemědělství stěží najdeme obor, kde by se pěstitelé tak zuby nehty drželi starých odrůd, jako je tomu právě ve vinařství. Úctyhodná tisíciletá tradice Tramínu a spol. má své klady i zápory. Přesto se v poslední době objevilo několik nových odrůd, které dokážou ty staré překonat nejenom v odolnosti, ale také v kvalitě vína. Zvláště PIWI odrůdy, lidově „rezistenty“ musely celá desetiletí čelit pomluvám a nefér propagandě. S tlakem na ochranu životního prostředí a úsporu postřikových látek se podařilo postupně zaregistrovat několik PIWI odrůd, které je možno legálně nabízet k prodeji. Jako vždy musíme hned v úvodu upozornit případné pěstitele a zájemce, že většina „rezistentů“ není úplně rezistentní, ale obvykle vyžadují 1 – 3 postřiky kolem doby kvetení. Pouze některé (např. Calardis blanc, Sevar) se dají pěstovat zcela v režimu bez chemické ochrany.

Nejúspěšnější PIWI odrůdou u nás je bezesporu Hibernal. Oficiálně je u nás zaregistrováno již více než 300 ha této odrůdy a už několik let jí patří první místo v počtu naštěpovaných sazenic. Hibernal máme vysazen v trati Radovany již od roku 1986. V těchto dobách nás odrůda zaujala pouze svou vysokou mrazuodolností, ale víno sklízené při 16 – 18 °NM nám připadalo příliš kyselé, neharmonické a divně aromatické. Po nástupu povědomí o výrobě jakostních vín s přívlastkem a s postupným oteplováním klimatu, jsme objevili obrovskou plastičnost této odrůdy. Chcete víno neutrální a pouze jemné aroma? Stačí hrozny Hibernalu vylisovat ihned po pomletí nebo jako celé hrozny. Chcete aroma pomerančové kůry, vinařské broskve, meruněk a směsi tropických plodů? Nechte Hibernal dostatečně naležet, aby se uvolnily tyto aromatické látky ze slupek. Chcete aroma dále zvýraznit? Ponechte mladá vína na jemných kalech v režimu sur–lie. Definitivní ranou pro „pomlouvače“ a kritiky odrůdy byl úspěch pana Leoše Horáka z Vrbice na prestižní výstavě v Paříži, kde s touto odrůdou zvítězil v kategorii bílých vín (cukr do 12 g).

Hibernal se v Boršicích a okolí velmi dobře osvědčuje a prospívá. Se souhlasem německého vlastníka práv k odrůdě, máme založenou i množárnu, která je velmi vitální a produktivní. Odrůda se hodí i na podsadbu starých vinic, protože je dostatečně bujná a netrpí chlorózou.

Na druhém místě v počtu zaregistrovaných hektarů (100) je PIWI odrůda Solaris. Tato odrůda měla už jednodušší nástup, protože ji Hibernal a Regent prošlapaly cestu. V minulosti jsme se závistí pokukovali po hroznech a vínech ze Žitného ostrova nebo Golsu od Neziderského jezera. Vyrobit v našich podmínkách výběr z bobulí se nám zdálo nemožné, ale Solaris přinesl změnu. V loňském roce jsme poslední Solaris sklízeli při cukernatost 29 °NM. I ve velmi špatném ročníku 2014, kdy bylo nutné hrozny kvůli deštivému počasí sklízet předčasně, moštoměr ukázal 19 °NM. Odrůda svou raností a odolností posunula „severní polární kruh vinařství“ do severního Německa, Polska a Pobaltí. Tam všude se dá s úspěchem pěstovat. S trochou nadsázky se dá říci, že kdyby nám „Brusel“ chtěl zakázat doslazování vín, tak vinařům vlastnícím porost Solarisu to bude úplně jedno. Odrůda si i při přezrání zachovává dostatečný obsah kyselin, takže vína z výběrů nejsou tak fádní, jako u jiných odrůd hromadících cukr. Proti peronospoře není ochrana nutná a proti oidiu jen výjimečně při velmi silném tlaku choroby. Na druhé straně odrůda není tak vitální jako Hibernal. Dokonce jsme měli u jedné šarže problém s tvz. krpacením. Certifikované sazenice na vzrůstných podnožích však rostou velmi dobře.

Odrůda Muscaris převzala po svém rodiči Solarisu také schopnost s hromaděním cukru. Poslední dva ročníky dosáhly cukernatosti 26 °NM. Stejně jako Solaris velmi zahušťuje keře a je velmi náročná na zelené práce. V boršických podmínkách může také trpět chlorózou a nehodí se příliš ani pro podsazování, zvláště je-li naštěpována na slaběji rostoucí podnoži. Vína jsou plná a extraktivní, ale muškátové aroma bývá většinou slabší.

Také Souvignier gris je potomkem Solarisu. Stejně jako Muskaris roste poněkud slaběji, ale keře nezahušťuje. Plusem jsou pěkné řídké hrozny, které dobře odolávají hnilobě a mohou opět sloužit k výrobě kvalitnějších vín. Vhodné se nám zdá být doporučení šlechtitele, který odrůdu navrhuje jako odolnou náhradu za Rulandské šedé.

Cabernet blanc se našich podmínkách velmi osvědčil. Ačkoliv je poměrně pozdní, řídký hrozen umožňuje zdravé hrozny ponechat na keřích až do začátku zimy. Bujně roste a hodí se na podsadby. Zajímavé „kopřivové“ aroma, velmi podobné surovému Sauvignonu se s narůstající cukernatostí, stejně jako u klonů Sauvignonu vytrácí a výběry z hroznů jsou spíše neutrální. Musíme ještě více vyzkoušet tvz. dělenou sklizeň, tedy postupně sklízet hrozny v různém stupni zralosti, abychom se naučili lépe využívat velký potenciál aromatických látek. 

Mery je odrůdou z Boršic a pro Boršice. Dá se říci, že jak odrůdu postupně více poznáváme, tak nás vždycky příjemně překvapuje. Plností a zvláštní kořenitostí vína zaujme jako odrůda, ale velkým přínosem je i v případě použití do cuvée, kde vnáší tělo, pikantní kyselinku a jemné aroma.

Pro výrobu kvalitních vín ryzlinkového typu zkoušíme Donauriesling. Díky řídkému hroznu je možné nechat úrodu dlouho na keřích. Vína mají pikantní kyselinku ryzlinkového typu, zráním se projevuje typické ležácké aroma. Podle prvních zkušeností se zdá, že odrůda dobře snáší boršické vápno.

Regent se stal v Německu značkou a synonymem pro červená biovína. U nás dává pravidelně velmi barevná a aromatická vína. Odrůdu máme ve velké oblibě, ale původní výsadba na SO 4 poměrně rychle ztrácí vitalitu. Chtěli bychom v příštích letech odrůdu vyzkoušet na bujnějších podnožích, které lépe snášejí vysoký obsah aktivního vápníku v našich půdách.

Cabernet cortis nám dává barevná, extraktivní aromatická vína. Po Cabernetu Sauvignonu zdědil bujný růst a po Solarisu schopnost hromadit cukry a toleranci k chorobám. Vadou na kráse je velká obliba odrůdy u ptactva. Bez ochranných sítí se v době náletů okřídlených zlodějů neobejde.

Sevar je další odrůda z našeho kraje. Je velmi odolný, ale není to plnič sudů, dává unikátní vína se zajímavým buketem lesního ovoce. Stejně jako Regent nesnáší slabě rostoucí podnože a půdy s vysokým obsahem aktivního vápna. V boršických podmínkách volíme podnože Craciunel 2, Kober 5 BB nebo 125 AA, na kterých odrůda docela dobře roste. Vyhýbáme se podnožím SO 4 a Teleki 5 C.

Z dalších PIWI odrůd zkoušíme ve větším např. Cerason, Calardis blanc, Johanniter nebo Saphiru. Ale výsadby jsou zatím mladé, takže snad budeme moci přinést více informací příště. Zvláště jsme zvědaví na Calardis blanc, který by měl mít z bílých a kvalitních odrůd největší toleranci k houbovým chorobám.