Archive: Apr 20, 2014, 12:00 AM

Solaris v roce 2014 — nová etapa v životě odrůdy révy vinné

Před časem jsem si na tomto místě postěžoval na těžký život nových odrůd ve vinařství. Réva je vytrvalá kultura a změnit odrůdu si vyžaduje značný kapitál. Mnoho z dnes pěstovaných odrůd má tradici, která se počítá na staletí, jiné používáme několik desítek let, další se jen objeví a po pár letech zase zmizí. Díky liberálním pravidlům pro registraci je nových odrůd nepřeberné množství a mnohé neznají ani odborníci.

Read more about 'Solaris v roce 2014 — nová etapa v životě odrůdy révy vinné'...